Pages

Bisnis Tanpa Iuran Bulanan

Super Excellent Network Bersama Meraih Kebebasan Finansial Yang Sebenarnya

Tuesday, July 24, 2012

Teori Komunikasi Interpersonal


Antara dua individu
Mencapai persefahaman, tidak semestinya persetujuan,Pembentukan hubungan,Persahabatan, percintaan, kekeluargaan dll

1. Teori Tembusan Sosial

* Social Penetration Theory
* Altman & Taylor, 1973
* Proses menjalin hubungan
* Tahap cetek – tidak intim – peribadi
* Lebih banyak maklumat, lebih bersifat peribadi komunikasi

Personaliti diri seperti bawang besar

*
o Perkara luaran lebih kerap dan lebih awal diceritakan
o Pendedahan ada resiprokal utk perkongsian
o Tembusan cepat di prgkt awal, lambat di tengah
o Proses kebalikan tembusan


2. Teori Pengurangan Ketidakpastian

* Berger (1987)
* Uncertainty Reduction Theory
* Orang tidak dikenali – tidak pasti
* Mengawal kemesraan dgn menambah pengetahuan
* Juga dikenali sebagai teori aksiomatik

Tahap-tahap dalam interaksi

*
o Fasa permulaan
o Fasa peribadi
o Fasa exit

3. Teori Pendekatan Interaksi

* Paul Watzlawick (1967)
* Interactional View
* Memahami proses membentuk dan mengekalkan hubungan interpersonal.
* Interaksi sosial - Dysfunctional function keluarga

* Aksiom pola komunikasi keluarga
o Kita tidak boleh tidak berkomunikasi
o Manusia berkomunikasi secara analogik dan digital
o Komunikasi mengandungi isu dan hubungan
o Hubungan menerangkan kandungan (metacommunication)

Keadaan hubungan bergantung kepada bagaimana setiap pihak menandakan rangkaian komunikasi mereka

Semua komunikasi adalah komplementari

4. Teori Disonan Kognitif

* Cognitive dissonance theory
* Festinger, 1957
* Jika perlakuan tidak menyamai perkara yang kita percaya, maka ketegangan mental atau disonan kognitif akan berlaku
* Jika isu penting dan perbezaan kelakuan dan kepercayaan besar, semakin besar disonan/ketegangan yang kita rasa

HIPOTESIS

*
o Pendedahan terpilih menghalang disonan
o Disonan selepas membuat keputusan memerlukan sokongan
o Jusifikasi minima atau tindakan akan membawa perubahan sikap

No comments:

Post a Comment